Bình lọc chất lỏng

Bình lọc chất lỏng là bình lọc chứa túi lọc hoặc lõi lọc trong các bước lọc thô hoặc lọc tinh. Bình lọc chất lỏng được làm từ chất liệu inox hoặc chất liệu nhựa và phân loại theo hai kiểu kết nối khác nhau (kết nối ren - kết nối clamp)