Bơm định lượng Antech

Chuyên nhập khẩu trực tiếp bơm định lượng Antech - thổ nhĩ kỳ với các dòng sản phẩm: LARA 5Lt/5B, LARA 5Lt/7B, LARA 2Lt/10B, LARA 2Lt/20B, LARA 5Lt/5B, NANO 2Lt/10B, NANO 5Lt/5B.