Bông lọc bụi

Bông lọc bụi là bộ phận lọc quan trọng trong các khung lọc bụi có vai trò lọc giữ lại các hạt bụi trong không khí giúp giảm thải lượng bụi thoát ra ngoài