Cột lọc Composite (FRP)

Cung cấp các loại Cột lọc tiêu chuẩn từ Châu Âu Như Pentair(USA) đến quy mô gia đình. Bồn nhập khẩu trực tiếp nên giá thành tối ưu nhất cho bạn.