Giấy lọc chất lỏng dạng tấm

Giấy lọc chất lỏng dạng tấm có các kích thước căn bản: 30 cm x 30 cm, 60 cm x 60 cm. Các loại giấy lọc dạng tấm còn được phân theo độ dày. Công dụng của giấy lọc chất lỏng dạng tấm thường lọc cặn trong các dung dịch qui mô phòng thí nghiệm hoặc dầu nhà máy nhiệt điện