Lọc cao tải ( HF Filter)

Khi Hệ thống bạn có lưu lượng lớn việc bạn sử dụng nhiều đơn nguyên lọc nhỏ để lọc nước sẽ tốn kém về diện tích, Chi phí, độ thẩm mỹ, bởi vậy biết được điều đó Lọc Miền Nam đã nhập khẩu thêm loại lọc có lưu lượng lớn. Tham khảo và đặt hàng theo thông tin bên dưới nhé