Lõi lọc chất lỏng

Lõi lọc chất lỏng bao gồm các loại lõi lọc nước như lõi lọc bông nén, lõi lọc sợi quấn, lõi lọc giấy xếp, lõi lọc inox, lõi lọc than hoạt tính,... lõi lọc nước trong hệ thống máy lọc nước gia đình