Lõi lọc giấy xếp

Lõi lọc giấy xếp còn gọi lõi lọc tinh bởi có khả năng lọc các cấp độ lọc nhỏ đến 0.1 micron; 0.2; 0,45; 0.5; 0.8; ...; 5 micron. Chất liệu giấy của lõi lọc giấy xếp là Polypropylene (PP), ngoài ra còn những dòng cao cấp hơn như là PES, PTFE có khả năng chịu nhiệt độ cao, chịu hóa chất tốt