Lõi lọc khí

Lõi lọc khí thường được lắp đặt trong các hệ thống ống dẫn khí, có nhiều kích thước khác nhau. Thông số cần biết của lõi lọc khí: đường kính, chiều cao, chất liêu giấy lọc, lưới lọc bên ngoài. Giấy lọc có chất liệu Xenlulozo hoặc giấy PE. Bảo vệ lớp giấy là 2 mặt lưới mắt cáo