Lõi lọc nước

Lõi lọc nước bao gồm các sản phẩm lõi lọc bông nén, lõi lọc sợi quấn, lõi lọc giấy xếp, lõi lọc than hoạt tính, lõi lọc inox,.. chức năng lọc các thành phần ô nhiễm khác nhau với các loại chất lỏng khác nhau. Các loại lõi lọc thường được phân theo cấp độ lọc, chiều dài, ...