Màng lọc chất lỏng

Màng lọc chất lỏng trong các hệ lọc nước thông dụng thường là màng RO (Thẩm thấu ngược) và màng UF (Màng siêu lọc). Màng lọc chất lỏng có tác dụng loại bỏ những thành phần ô nhiễm ở kích thước nhỏ nhất (vi khuẩn, vi rút, ion khoáng, ...)