Màng lọc RO

Màng lọc RO (hay còn gọi là màng thẩm thấu ngược) có chức năng loại bỏ các chất khoáng Natri, Kali hay là muối gây độ mặn cho nước. Cấp độ lọc của màng RO đạt 0,001 micro nên dùng làm bước lọc cuối cùng trong hệ thống lọc nước tinh khiết