Than hoạt tính

Than hoạt tính giúp loại bỏ các chất ô nhiễm gây khó chịu trong nước: mùi vị, VOCs, clo dư,...Than hoạt tính được phân loại theo khả năng hấp phụ iot (600, 700, 800, 900,...) Thông thường than hoạt tính lọc nước có nguồn gốc chủ yếu là than gáo dừa, ngoài ra còn có than đá,...