Thiết bị lọc khí - bụi

Thiết bị lọc khí - bụi là sản phẩm xử lí thành phần bụi và mùi trong không khí. Ứng dụng trong hầu hết trong các công xưởng nhà máy cần đạt tiêu chuẩn không khí lao động hoặc không khí cho phòng sạch