Túi lọc chất lỏng

Túi lọc chất lỏng là vải lọc chất lỏng được may dưới dạng túi. Tương tự như vải lọc, túi lọc chất lỏng bao gồm các chất liệu lọc khác nhau: PE (Polyester), PP (PolyPropylene), NMO và các cấp độ 0.5 - 1 - 5 - 10 - 25 -...- 200 micron, size túi phổ biến: size 1, size 2, size 4, size 5, size 8,...