Túi lọc NMO

Túi lọc NMO được may từ loại lưới vải Nylon mesh (NMO) có các kích thước size khác nhau (size 1, size 2, size 4, size 8) chuyên dụng trong lọc các chất lỏng có độ nhớt cao hoặc có kích thước hạt cặn lớn. Túi lọc NMO có cấp độ lọc nhỏ nhất từ 25 micron, 50 micron,... 400 micron