Vải lọc chất lỏng PE

Vải lọc chất lỏng PE (Polyester) là loại vải chuyên lọc các loại chất lỏng khác nhau, với cấp độ lọc: 0.5 micron - 1 micron - 5 micron -...- 200 micron, vải lọc chất lỏng PE có khả năng chịu được nhiệt độ ~ 90oC, và một số loại hóa chất nồng độ loãng