Vải lọc chất lỏng PP

Vải lọc chất lỏng PP (Polypropylene) có khả năng chịu được nhiệt độ tốt hơn vải lọc chất lỏng PE ~ 110oC, nhưng khả năng chịu ăn mòn kém hơn. Tương tự như vải lọc chất lỏng PE, vải PP có khả năng lọc cặn chất lỏng kích thước: 0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 75 - 100 micron