Vật liệu lọc

Vật liệu lọc nước là các loại vật liệu lọc thô cho nguồn nước ở đầu quá trình lọc. Vật liệu lọc giúp loại bỏ các cặn bẩn lớn trong nước, bảo vệ các hệ thống lọc tinh phía sau.