Xử lý sự cố tràn dầu

Sản phẩm chủ yếu là: Phao quây dầu, Tấm thấm dầu, cuộn thấm dầu, tấm thấm hóa chất, cuộn thấm hóa chất, giúp bảo vệ môi trường sinh thái biển hoặc việc lau chùi hóa chất, dầu, hoặc công dụng khác khi tùy thuộc nhu cầu của bạn.